[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [E-devel] File manager for iRiver iFP player.Thu, Jun 01, 2006 at 10:26:55AM -0400 dan sinclair <zero@perplexity.org> napisał:
> 
> Why? All the widgets etk supports are supported by ewl already. 

I just tought that that could be usefull if in ewl and etk are different 
widgets. But if etk and ewl supprts teh same widgets this option is
indeed useless.

-- 
Grzegorz Andrelczyk  | Wszechświat - kilka praktycznych informacji:
gandrel@gmx.net    | 1.Obszar: nieskończony; 2. Import: brak; 
www.nie-panikuj.w.pl | 3.Eksport: brak; 4.Ludność: brak; 5.Waluta: brak;
           | 6.Sztuka: brak; 7.Seks: brak.